Без казне за државу ако износи неистине о зарази

Грађани имају законско право на пуне информације од већег јавноздравственог значаја.

Здравствене установе имају законску обавезу да истините статистичке податке о некој зарази доставе државним органима. Државни органи, опет, имају обавезу да без одлагања обавесте јавност о тим подацима. Међутим, нигде у Закону о здравственој заштити није прописана санкција уколико државни орган, приликом обавештавања грађана, изнесе непотпун или нетачан податак.

А прича коју је недавно објавио БИРН, имплицира управо то. Наиме, упоређујући податке из информативног система ЦОВИД-19, са оним које су чланови Кризног штаба јавно објављивали, новинари овог истраживачког портала наишли су на значајан несклад, како у броју заражених, тако и у броју преминулих пацијената.

Како за Данас објашњава адвокат Лјубиша Живадиновић, стручњак у области заштите права пацијената, Закон о здравственој заштити је врло спретно написан у делу у којем прописује обавезу државе да информише грађане, али и не прописује казну уколико она не поступи по тој обавези.

„Закон не предвиђа механизам који би омогућио да се неки државни орган казни, уколико пред грађане изађе са неистинитом или непотпуном информацијом“, наводи Живадиновић.

Наиме, Закон о здравственој заштити истиче да грађанин има право да буде обавештен о заштити свог здравља за случај избијања епидемије, веће непогоде и несреће, као и друге кризне и ванредне ситуације.

„Надлежна здравствена установа, друго правно лице и приватна пракса, дужни су да о избијању епидемије и друге кризне и ванредне ситуације без одлагања доставе истините податке надлежним органима јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и Републике Србије, који о томе без одлагања обавештавају јавност, у складу са законом“, стоји у закону.

У делу закона који прописује казнене мере, међутим, не постоји казна за државни орган који закаже у овом ланцу истинитог и потпуног обавештавања.

Казне су, с друге стране, предвиђене за здравствене установе уколико пренесу неистините информације које се тичу заразне болести.

Па тако Закон о заштити становништва од заразних болести предвиђа казну у распону од 50.000 до 2 милиона динара за здравствену установу која не пријави случај заразне болести који је у обавези да пријави.

Прекршајна казна у износу од 300.000 до милион динара следи здравственој установи која у случају избијања епидемије и друге кризне и ванредне ситуације, без одлагања не достави истините податке надлежном органу јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и Републике Србије.

Извор: Данас