БИРОДИ: Испитати процедуру избора председнице и заменика председника Савета РЕМ

Биро за друштвена истраживања (БИРОДИ) затражио је да се испита да ли је приликом избора председнице Савета РЕМ и заменика председника Савета РЕМ дошло до кршење члана 1 Кодекса понашања чланова Савета РЕМ, који регулише интегритет и члана 2 који је посвећен објективности, независности и непристрасности.

Кључни проблем је чињеница да ни Законом о електронским медијима, ни Статутом (Републичке радио-дифузне агенције уместо РЕМ-а) и Пословником (Републичке радио-дифузне агенције уместо РЕМ-а) није довољно прецизно регулисана процедура избора руководилаца тела које је врховна власта на нивоу електронских медија, указује БИРОДИ.

Та процедура, како се додаје, требало би да садржи и начин представљања програма рада кандидата за функције председника и заменика председника, попис критеријума на основу којих се евалуирају, односно бодују кандидати при оцени за функције председника и заменика председника, односно како обезбедити примене Кодекса чланова Савета РЕМ.

Ова нормативна празнина и чињеница да је избор председнице и заменика председника извршен у оквиру допунске тачке дневног реда у некомпетитивној процедури без присуства свих чланова Савета РЕМ са по једним кандидатом за упражњене функције представља потенцијално кршење Кодекс понашања чланова Савета РЕМ, упозорава БИРОДИ.

На интегритет изборног процеса утиче и чињеница да се на сајту РЕМ налазе Статут и Пословник Републичке радио-дифузне агенције уместо да у имену стоји Регулаторно тело за електронске медије.

Тиме се отвара питање за које тело су изабрани наведни кандидати, за РРА или РЕМ и зашто до сада није дошло до усклађивања подзаконских аката са именом институције чији рад регулишу, за разлику од Кодекса понашања чланова Савета РЕМ који у свом имену има РЕМ, стоји у саопштењу БИРОДИ.

Извор: Н1