ДА ЛИ ЋЕ СЕ ГРАДИТИ ГАРАЖА: Шта се мења због одлуке владе да Улица кнеза Милоша стави под заштиту

ОДЛУКОМ Владе Србије, Улица кнеза Милоша постала је заштићена културно-историјска целина.

Одлука се односи на заштиту објеката и то је разлог зашто они не могу ни да се руше нити да се на њима интервенише без сагалсности Завода за заштиту споменика културе. То нема никакве везе са гаражом која је у плану да се ту гради. Уколико се одлучимо да градимо гаражу испод саобраћајнице, она никако не нарушава визуру улице. Уколико се одлучимо да ипак градимо паркиралиште на слободној површини до Министарства иностраних послова, гаража ће бити пројектована у складу са датим условима – наводи Стојчић за “Новости”.