Иницијатива: Омбудсман потврдио пропусте Града Београда на штету права грађана на здраву средину

Иницијатива Не давимо Београд је данас упозорила да је заштитник грађана у извештају о контроли рада Града Београда поводом прекомерног загађења, утврдио да су надлежни градски органи начинили “груб пропуст у раду на штету права грађана на здраву животну средину”.

Позивајући се на извештај, Иницијатива је навела да Град Београд “није донео Краткорочни акциони план на који их закон обавезује”, а да Министарство заштите животне средине “неефикасним поступањем није спровело наџор над поступањем јединица локалне самоуправе, нити је предузело мере према јединицама локалне самопураве које нису донеле планове квалитета ваздуха и краткорочне акционе планове”.

“Град Београд је тиме добио рок од 60 дана за поступање по овој препоруци, а дужан је да без одлагања предузме све неопходне мере у циљу доношења Краткорочног акционог плана и да убудуће благовремено поступа и испуњава све законом прописане обавезе у области заштите животне средине”, наводи се у саопштењу.

Иницијатива Не давимо Београд преноси да је Министарству заштите животне средине наложено да без одлагања утврди да ли су све јединице локалне самоуправе донеле планове квалитета ваздуха и краткорочне акционе планове.

“Министарство се обавезује да предузме хитне мере ради успостављања толерантних и граничних вредности загађујућих материја у ваздуху, те да редовно и потпуно обавештава јавност о стању квалитета ваздуха, што је пропуштено да буде урађено у претходном периоду”, стоји у саопштењу.

Иницијатива Не давимо Београд је због великог загађења ваздуха још октобра 2019. у документу “Хитне мере за унапређење квалитета ваздуха и заштите становништва Србије и Београда” захтевала од Секретаријата за заштиту животне средине и других органа Града Београда, као и од Министарства за заштиту животне средине и од Владе Србије да без одлагања предузму краткорочне и дугорочне мере заштите од штетног дејства загађења.

Од тада нису примењене предложене краткорочне мере заштите грађана Београда од загађења ваздуха, међу коњима је прва редовно, тачно и благовремено свакодневно информисање о квалитету ваздуха путем свих средстава јавног информисања, уз јасне мере заштите становништва у данима великог загађења.

Друга међу краткоричним мерама заштите у данима екстремног загађења ваздуха је редукција саобраћаја у централној градској зони Београда увођењем пар-непар система саобраћаја аутомобила.

Трећа међу краткоричним мерама заштите је привремено затварање вртића и школа у угроженим деловима града у данима када је екстремно загађење ваздуха, а четврта мера су здравствени савети и прецизна упутства у средставима јавног информисања о дозвољеним активностима старијих особа, трудница, деце, хроничних болесника, али и здравих особа.

Иницијатива Не давимо Београд је пре више од годину дана предложила и дуг0рочне мере за унапређење квалитета ваздуха и заштите грађана, које такође нису спроведене.

Прва је радикално побољшање јавног транспорта и смањење аутомобилског саобраћаја као једног од највећих извора загађења, тако да се побољша јавни превоз и побољшају услови за коришћење бицикла и пешачење.

Као дугурочне мере за унапређење квалитета ваздуха предложени су и прелазак са фосилних горива на обновљиве изворе енергије, повећање гасификације и топлификације града уз смањење цена за то.

Иницијатива Не давимо Београд је тражила и пошумљавање и озелењавање града, на чему она активистички ради, као и бољу контролу загађивача, нарочито индустријских, уз измештање појединих загађивача из стамбене у индустријску зону.

Предложено је и систематско праћење и тачно и објективно извештавање о загађењу ваздуха, уз набавку опреме за лабораторије за то, и одржавање исправности мерних станица.

Затражено је и одустајање од свих штетних пројеката који ће додатно загадити ваздух градова, попут изградње спалионице отпада у Винчи, код Београда, а потребни су и “превенција настанка отпада”, његова рециклажа и компостирање.

У Србији треба развити “зелену економију” која ће запошљавати већи број људи и која ће имати минимални утицај на ваздух и животну средину, предложила је међу дугорочним мерама Иницијатива Не давимо Београд октобра прошле, 2019. године и данас подсетила на њих.