Избори за редовног професора ФОН – подржавао плагијат Малог, а може да напредује

Веће Факултета организационих наука прихватило је реферат Младена Чуданова, ванредног професора. И тако начинило први корак ка његовом унапређењу у редовног професора. Део академске заједнице оштро је реаговао на ову вест, подсећајући да је Младен Чуданов учествовао у етичким комисијама које су подржале плагирани докторат Синише Малог.

Прва степеница ка избору Младена Чуданова за редовног професора је прескочена. Али, да ли је пред њим зид у који је уклесан плагирани докторат Синише Малог, кога су подржавале етичке комисије ФОН-а у којима је учествовао Чуданов.

“Не знам да је било већег и да се некад десило веће подривање Београдског универзитета него што је то било у случају доктората Синише Малог”, каже истраживач у Институту за физику у Београду Слободан Првановић.

Колеге Младена Чуданова за Н1 кажу да је један од бољих наставника на тој установи. Истичу његову колегијалност, али и високе оцене студената – просечна је 4,88.

“Да добро размислимо сви заједно да ли треба потпуно уништити академску каријеру једног брилијантног кандидата. Сад се десило то што се десило. Он је заиста учествовао у етичкој комисији и сад се испоставило то што се испоставило, то није спорно. Али чини ми се негде да могу да постави питање да ли је он највећи кривац и да ли је он једини крив”, каже ванредни професор Снежана Кнежевић.

Проблем, дакле, није стручност – него етичност, сматра и Биљана Стојковић, једна од потписница жалбе за неакадемско понашање против чланова комисија који су тврдили да докторски рад садашњег министра финансија није плагијат.

“Постоје, наравно, и неки врло јасни критеријуми у погледу броја радова, објављених књига, учешћа у комисијама за докторате, мастер тезе… То све може да се задовољи. Али стварно постоји проблем уколико се тај професор не понаша етички, уколико није и у том смислу нешто што треба да репрезентује академску заједницу и пред студентима и пред јавношћу”, каже Стојковић.

Чуданов каже да његов избор у звање треба раздвојити од жалбе која је поднета за рад у Етичкој комисиј. Додаје да нико није крив док се не докаже, да о жалби тек треба да се изјасни нова Етичка комисија. Такође и да правилник јасно тражи да Етичка комисија мишљење доноси на основу мишљења Стручне. Каже и да му је Задатак рада у Етичкој комисији додељен.

“Етичка комисија не може да доноси одлуке, већ даје мишљење, на основу документације коју добије. Када смо у документацији имали и формалну жалбу, уважили смо је предлагањем јавне опомене кандидата. Етичка комисија није водила ни усмеравала овај процес, Етичка комисија није тражила чланове у саставу Стручне комисије нити писала њен извештај. Ја се дистанцирам од свега тога и не желим да ми се приписује кривица за те одлуке, посебно оне са почетка процеса. Сматрам да су колеге које су радиле у Етичкој комисији поштени, добри људи и велики професионалци. Сад већ годинама жалим што овај процес угрожава моје здравље, мир и рад”, наводи Чуданов.

Изборном Већу ФОН-а иначе професор Божидар Раденовић послао је примедбу на реферат Младена Чуданова, тражећи да се у њега унесу и детаљи о учешћу у етичким комисијама. Примедба није уважена.

“Апсолутно сваки од наших колега који је имао активну улогу у целом том процесу заташкавања плагијата требало би да сноси санкције. Из мог угла гледано, адекватна санкција би било да се напусти Београдски универзитет”, сматра Слободан Првановић.

Избору у редовног професора предстоје још два корака.

Извор: Н1