ИЗВОР НА ВЕЛИКОМ РАТНОМ ОСТРВУ: Расписан јавни тендер за израду студије оправданости тражења новог ресурса воде

НА Великом ратном острву могло би да буде изграђено водоизвориште подземних вода!

Како је наведено у документацији, интензиван привредни развој и урбанизацији града у протеклом периоду захтевају налажење новог ресурса вода, односно изградњу нових инфраструктурних објеката који обезбеђују стабилно и квалитетно водоснабдевање.

– У прилог наведеном је и чињеница да је на постојећим извориштима подземних вода београдског водовода и канализације, од њиховог формирања до данас, регистрован генерални пад експлоатације, односно старење изворишта – наводи се у документацији.

Додаје се да Београд мора обезбедити додатни ресурс подземних вода који ће се дистрибуирати ка конзумном подручју. Потенцијал проширења изворишта подземних вода за потребе водоснабдевања Београда у протеклом периоду анализирано је кроз више локалитета, међу којима су и Макишко поље, Доње поље, Хртковачка драга, Црвенка, Зидине, Бесни фок и Јабучки рит, али је Велико ратно острво у односу на остале локације издвојила близина конзумном подручју, као и повољне техничке могућности прикључења на постојећу мрежу за транспорт воде.

Рок 4. фебруар за заинтересоване

ПРВО детаљније сагледавање ове локације за потребе изградње изворишта подземних вода урађено је почетком осамдесетих година. Све заинтересоване фирме за учествовање у овом пројекту имају рок да поднесу понуду до 4. фебруара.

Извор: Новости онлајн

Фото: Мондо.рс