Легији продужено издржавање казне у Посебном одељењу за организовани криминал

Виши суд у Београду донео је у понедељак решење којим је Милораду Улемеку, осуђеном на јединствену казну затвора у трајању од 40 година продужио издржавање казне затвора у Посебном одељењу за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала, саопштено је из Вишег суда.

У саопштењу се наводи да је решење донео председник суда судија Александар Степановић, а на основу одредби члана 19 и члана 20 Закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала.

“Издржавање казне затвора по истом решењу може трајати најдуже две године након чега се, сходно напред наведеним законским одредбама, може поново преиспитати постојање разлога да осуђени издржава казну затвора у Посебном одељењу за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала”, наводи се у саопштењу.

Против наведеног решења дозвољена је жалба председнику Апелационог суда у Београду у року од три дана од дана пријема преписа решења, а преко овог суда.

Извор: Н1