Мере Владе Србије за подршку туризму, угоститељству и путничком саобраћају

Влада Србије усвојила је данас регулаторни оквир којим се пружа додатна подршка областима туризма, угоститељства и путничког саобраћаја због отежаних економских услова услед пандемије корона вируса.

Како је саопштено, привредним субјектима из тих области биће омогућено добијање кредита Фонда за развој за текућу ликвидност и обртна средства под измењеним условима, који подразумевају рок отплате до пет година који укључује грејс период до две године.

„Укупно трајање кредита је до 24 месеца грејса и до 36 месеци отплате, уз каматну стопу од 1 одсто на годишњем нивоу. Кредити се одобравају и враћају у динарима, а максималан износ за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити: за предузетнике и микро правна лица до 20 милиона динара, за мала правна лица до 80 милиона и за средња правна лица до 180 милиона динара“, стоји у саопштењу.

Највиши износ одобреног кредита може бити до 80 одсто остварених пословних прихода по последње предатом финансијском извештају.

Министар финансија Синиша Мали навео је да је циљ тог пакета подршке што брже покретање привредне активности и оценио је да ће сектори туризма, угоститељства и путничког саобраћаја тиме добити већу ликвидност и могућност да ефикасније послују.

„Разумевајући природу пословања у тим секторима, и у разговору са њима, дошли смо до закључка да је најважније да се продужи рок отплате кредита и да имају дужи грејс период, како би имали више времена да стабилизују своје пословање“, навео је Мали.

Министар привреде Горан Кнежевић навео је да је тешко поуздано оценити утицај епидемије корона вируса на привреду Србије, али да је сасвим сигурно да су на највећем удару били области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја.

„Водили смо рачуна да максимално релаксирамо услове како би, уз нашу подршку, у што краћем року превазишли последице изазване пандемијом корона вируса“, рекао је министар.

Извор: Данас