ОГЛАСИО СЕ ИНСТИТУТ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ: ПДР Макишког поља предвиђена је урбанизација у широј зони заштите водоизворишта

Планом детаљне регулације за Макишко поље предвиђена је урбанизација подручја у широј зони заштите водоизворишта, кажу у Институту за водопривреду “Јарослав Черни”, који је израдио хидротехничку студију, те додају да је у тој зони допуштена градња, уз примену стандардних техничких и додатних мера којима би се обезбедила заштита постојећег дела изворишта.

Ђурић наводи да је решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта подземних и површинских вода Београда, донело надлежно Министарство здравља 2014. године, на основу “Елабората о зонама санитарне заштите подземних и површинских вода водоснабдевања града Београда”, који је израђен у Институту “Јарослав Черни” током 2013. године.

Додаје да је тим елаборатом дат и предлог мера и ограничења унутар зона санитарне заштите, те да је у широј зони заштите допуштена градња, уз примену стандардних техничких мера и додатних мера заштите, чиме би се обезбедила заштита постојећег дела изворишта.

Извор: Вечерње новости