ПАУЗА НАЈУГРОЖЕНИЈИМА: Од данас се примењује нови мораторијум у отплати кредита

После два мораторијума у отплати дугова банкама које су важиле за све заинтересоване грађане, Народна банка Србије је донела одлуку о још једној паузи.

Нови мораторијум који почиње да се примењује од данас, важи смо за оне које је криза због пандемије короне најтеже финансијски погодила.

Према овој одлуци, банке су дужне да одобре олакшице грађанима, пољопривредницима и предузетницима, који због тих оправданих околности нису у могућности да измирују своје обавезе према банци или даваоцу финансијског лизинга. Тако ће сви који буду доказали да су угрожени имати прилику да одложе обавезе чак шест месеци.

– Олакшице се односе на репрограм и рефинансирање кредита и обавеза из лизинга, уз одобравање грејс периода од пола године и одговарајућег продужења рока отплате – кажу у НБС.

– Месечне обавезе дужника не могу да буду веће од оних из плана отплате пре одобравања олакшица. Током грејс периода, банка обрачунава камату, при чему се дужник, у самом захтеву, опредељује да ли ће плаћати камату током трајања грејс периода или након његовог истека.

КАРТИЦЕ И МИНУС

КРЕДИТНА картица и дозвољено прекорачење рачуна, могу бити обухваћени олакшицама у складу са овом одлуком. То ће бити урађено одобравањем кредита за рефинансирање обавеза по основу тих производа уз грејс период од шест месеци. Период отплате продужава се тако да месечне обавезе не буду веће у односу на месечне обавезе које би дужник иначе плаћао по том производу.

Први на списку су незапослени. Осим њих, НБС је проценила да потребу за олакшицама имају дужници чији су просечни нето месечни приходи у последња три месеца испод просека зарада у Србији, затим дужници са просечним нето месечним приходима у последња три месеца до 120.000 динара, а чији нето месечни приход је мањи за 10 одсто или виши у односу на приход пре 15. марта 2020. године и чији је степен кредитне задужености, односно оптерећеност месечних примања кредитним и другим обавезама изнад 40 одсто тих прихода.

Пољопривредници, предузетници и привредна друштва, који су током ове године имали пад пословних прихода, односно промета од најмање 15 одсто у односу на претходну, имају право на олакшице.

Извор: Новости.рс