Помоћ Владе Швајцарске локалним заједницама у Србији од 435.000 евра

Програм Swiss PRO  објавио је два нова јавна позива у циљу пружања подршке локалним заједницама у ублажавању утицаја кризе изазване коронавирусом.

Саопштено је да ће Влада Швајцарске са 435.000 евра подржати до 30 пројеката за најугроженије, саопштила је амбасада. Тим пројектима се повећава доступност услуга социјалне зашите за најмање 1.000 корисника из рањивих друштвених група, као и побољшава приступ правима и основним потребама за најмање 300 грађана који живе у подстандардним ромским насељима.

До 20 локалних самоуправа ће добити подршку за спровођење услуга социјалне заштите усмерених на ублажавање ефеката пандемије, а укупна вредност тог позива је 312.000 евра, док ће пројекти трајати од 10 до 12 месеци, уз могућност партнерства са центрима за социјални рад.

Подршка је намењена за успостављање нове стандардизоване услуге социјалне заштите која се тренутно не пружа, проширење обухвата постојећих услуга социјалне заштите на већи број корисника или почетак примене иновативне услуге социјалне заште, поручено је у саопштењу програма Сwисс ПРО.

Јавни позив је отворен до 26. фебруара а право учешћа има 96 градова и општина из Шумадије, западне, источне и јужне Србије, и то из друге, треће и четврте групе развијености, а које тренутно пружају до три услуге социјалне заштите у локалној заједници.

Још 10 локалних пројеката ће бити подржано у оквиру јавног позива за подршку одговору на последице пандемије у подстандардним ромским насељима, а укупна вредност тог позива је 123.000 евра, док ће пројекти трајати од осам до 10 месеци.

Тај јавни позив је отворен до 26. фебруара. а право учешћа има 57 локалних самоуправа које имају на својој територији најмање једно неформално насеље са најмање 100 градјана, као и организације цивилног друштва које имају најмање две године искуства, нарочито у раду на побољшању статуса ромске националне мањине.

Извор: Н1