ПОСЛАНИЦИ ДАНАС О ЗАКОНУ О НЕСТАЛИМ БЕБАМА: На дневном реду и Закон о пореклу имовине

Скупштина Србије почиње нову седницу, а пред посланицима ће се данас прво наћи Предлог закона о пореклу имовине и посебном порезу.

Предложено решење предвиђа порез од чак 75 одсто ако се утврди да неки грађанин није пријавио да је у року од три године узастопно увећао имовину за најмање 150.000 евра.

Изузетно је важно и то да нема ограничења у примени закона, тако да ће надлежни моћи да утврђују да ли се неко обогатио у било ком тренутку у прошлости.

Биће испитивана целокупна имовина појединца, нарочито некретнине, удели у правном лицу, моторна возила, пловни објекти и ваздухоплови, штедни улози и готов новац, а предвиђене су казне од 55.000 до два милиона динара за оне који у року који одреди Пореска управа не доставе тражене податке.

На заседању које почиње данас, између осталих се налази и Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта – познатијег као “закон о несталим бебама”.

Народна скупштина разматраће и Предлог закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица и Предлог закона о играма на срећу, које је поднела Влада Србије.

На дневном реду биће и Предлог закона о допуни Закона о парничном поступку, Предлог закона о изменама и допуни Закона о облигационим односима.

Народна скупштина разматраће Предлог закона о потврђивању Протокола уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (ЦМР), Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза И) између Србије и Европске банке за обнову и развој и Предлог закона о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице.

Пред посланицима ће бити и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Северне Македоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признању возачких дозвола, као и Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Србије и Владе Индије.

На дневном реду су и Предлог закона о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, Предлог закона о потврђивању Оквирног војног споразума између Владе Србије и Владе Турске, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Србије и Владе Турске о индустрији и технологији, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области заштите животне средине.

Посланици ће разматрати и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Црне Горе о обављању плаћене делатности одређених чланова породице чланова дипломатско-конзуларних представништава, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Словачке о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама и конзуларним представништвима.

Народна скупштина разматраће и Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова дипломатских и конзуларних представништава, Предлог закона о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала, са анексима И и ИИ, Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и влада осталих Страна Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе о договорима са земљом домаћином о Секретаријату Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе.

Такође, Предлог закона о потврђивању Споразума о безбедносној сарадњи између Владе Србије и Владе Турске, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Никарагве о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша.

Народни посланици разматраће Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Србије и Владе Турске у области вода, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Турске о сарадњи у области ветеринарства, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Савезне Републике Бразил о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава.

Затим Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса.

На дневном реду биће и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији гасовода за транспорт природног гаса који прелази преко државне границе, Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе.

Разматраће се и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Гренаде о економској сарадњи, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори.

Ту су и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Краљевине Мароко о трговинској и економској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Србије и Владе Комонвелта Доминике, Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 3 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Србије и Владе Народне Републике Кине, које је поднела Влада Србије.

Заседање ће се одржати у Дому Народне скупштине, са почетком у 10 часова.

Извор: Курир.рс/Тањуг