Шабић: Најављено објављивање снимака злочина било би кршење закона и етике

Адвокат Родољуб Шабић изјавио је да би објављивање снимака злочина криминалне групе Вељка Беливука представљало кршење релевантних закона и минималних етичких стандарда медијског извештавања.

Шабић је казао агенцији Бета да је најављена намера власти да објави детаље из истраге која се води против криминалне групе Вељка Беливука, укључујући и снимке за које је наведено да ће „шокирати целу Европу и цео свет“, заправо потврда да је јавност суочена са „вишеструко штетном праксом“ подређивања права и трајних друштвених вредности дневно-политичким интересима.

„Овакво објављивање је у супротности и са одредбама Закона о јавном информисању и медијима и са одредбама Закона о електронским медијима које се односе на извештавање у вези са кривичним поступком, односно сценама мучења и насиља“, оценио је адвокат.

Додао је да би објављивање тих снимака било у директној супротности са одредбама Законика о кривичном поступку (ЗКП) који податке о спровођењу тзв. посебних доказних радњи (тајни надзор комуникације и тајно праћење и снимање…) изричито третира као тајне податке.

„ЗКП предвиђа да те податке морају да чувају као тајну не само службена лица која учествују у поступку већ и сва друга лица која их у било ком својству сазнају. Осим тога ЗКП предвиђа да се, ако јавни тужилац не покрене кривични поступак у року од шест месеци од дана када се упознао са материјалом прикупљеним коришћењем посебних доказних радњи, тај материјал мора уништити“, рекао је Шабић.

Навео је да је и досадашње емитовање на телевизији делова тајно праћене комуникације и тајног надзора и праћења људи у супротности са одредбама закона, а „настављање такве праксе и још робустније емитовање таквог материјала било би буквално скандалозно“.

„Никако се не сме искључити и могућност да би незаконито поступање с доказним материјалом и употреба у сензационалистичке сврхе за последицу могло имати и компромитацију доказа и отежати њихово коришћење за праву сврху и тако отежати и пут до правде и кажњавање починилаца злочина“, истакао је Шабић.

Он је оценио да би објављивање снимака о касапљењу жртава било у директној супротности и са минималним медијским етичким стандардима односно са Кодексом новинара Србије и на њему заснованим смерницама.

„Ти стандарди подразумевају да приликом извештавања о почињеном насиљу, новинари и медији морају да воде рачуна о потреби јавности за информацијом. Међутим, медији и новинари су истовремено у обавези да воде рачуна и о интересима и осећањима жртава и непосредно погођених особа“, објаснио је адвокат.

Извор: Н1