Сава центар опет у понуди – скоро 22 милиона евра

Продају Центра Сава поново је данас огласио Град Београд, по почетној цени од 21,93 милиона евра.

Град је почетком августа понудио ту зграду за 27,4 милиона евра, али није стигла ниједна понуда.

Рок за достављање понуда по новом позиву је 25. септембар, када ће бити и отворене.

За учешће у поступку продаје потенцијални купци треба да уплате 2,19 милиона евра депозита.

Обавеза купца је да у року од пет година од дана исплати купопродајну цену, изведе грађевинске и занатске радове на адаптацији и реконструкцији објекта у вредности не мањој од 50 милиона евра.

Будући власник Центра Сава неће смети да променити његову намену у функцији конгресног туризма, а та зграда има и статус претходне заштите.

Уметничко-историјска дела, као и непокретна и покретна културна добра у Центру Сава нису понуђена на продају.

У огласу је наведено да ће поступак бити спроведен и ако стигне најмање једна благовремена и потпуна понуда, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем.

Извор: Директно