Савет за борбу против корупције: Сумња у системску корупцију у располагању имовином ПИО фонда

Савет Владе Србије за борбу против корупције указао је на сумњу да има елемената системске организоване корупције у располагању имовином Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, посебно у продаји објеката специјалних болница за рехабилитацију.

У извештају о располагању имовином ПИО Фонда достављеном Влади, Савет је навео да “постоји сумња да има елемената системски организоване корупције широких размера, усмерених, с једне стране, на свесно причињавање материјалне штете Фонду и Републици Србији, а с друге за свесно омогућавање трећим лицима да се чињењем или нечињењем од стране Фонда и појединих државних органа свесно обогате на рачун њихове имовине путем куповине непокретности по ценама нижим од тржишних”.

Савет је анализирао рад Фонда од 2009. до 2019. године и утврдио да постоје два, односно три дијаметрално супротна периода.

У првом периоду, до 2014. године, Фонд је заједно са свим органима управљања и стручном службом спроводио политику укрупњавања имовине Фонда, њено дефинисање, заштиту и стављање у функцију ради стицања прихода, а у циљу смањења дотација и растерећења републичког буџета, навео је Савет.

Наведено је да се у другом периоду, до 2018. године, Фонд који је и формалноправно постао власник непокретности, понашао супротно овлашћењима власника да се о њој стара, прибира приходе од ње и управља њоме у духу доброг домаћина.

“У трећем периоду Фонд се не само понашао недомаћински у погледу своје имовине, већ је свесно предузимао радње у циљу њеног умањења, проузрокујући притом велику материјалну штету”, указује се у извештају Савета.

Савет сматра да су продаја и приватизација центара за рехабилитацију који користе термалне изворе и гашење таквих здравствених установа “недопустиви и супротни интересима грађана Србије и супротни интересима очувања народног здравља, на чије чување је држава обавезана Уставом”.

Државној ревизорској институцији Савет је препоручио да уради ревизију процене тржишне вредности приликом продаје непокретности бањског комплекса “Жубор” у Куршумлијској бањи. Савет је оценио да су те непокретности процењене, а затим продате за вишеструко нижи износ од њихове првобитно процењене тржишне вредности.

Препорука Савета је и да ДРИ обави ревизију процене тржишне вредности приликом продаје земљишта без објекта од 16.000 квадратних метара Специјалне болнице у Врањској бањи, јер је та непокретност процењена, а затим продата “за десет пута нижу цену од провобитно процењене тржишне вредности”.

Државним ревизорима је препоручено да провере како је утврђена и процена тржишне вредности комплекса Специјалне болнице за рехабилитацију Врањска бања јер су те непокретности понуђене на продају по почетној цени “вишеструко нижој од већ утврђене тржишне вредности”.

Влада Србије би по налазима Савета требало да надлежне за организовани криминал, пре свега Тужилалштво, задужи да предузму законске мере за откривање починилаца и за њихово процесуирање у вези са продајом непокретности бањског комплекса “Жубор” у Куршумлијској бањи и непокретности у Врањској бањи “због свесног умањења њихове тржишне вредности у циљу прибављања противправне имовинске користи трећим лицима”.

Извор: Бета