Тијана Стевић: Господо напредњаци, зашто општину Мерошина увлачите у дугове?

Мерошина – Привремени орган општине Мерошина на седници одржаној дана 26. јуна 2020. године усвојио трећи ребаланс буџета за 2020. годину. Поменутим ребалансом предвиђено је да ће се општина Мерошина задужити за 10 милиона динара ради финансирања буџетског дефицита.

Очигледно је да је напредњачка власт у Мерошини направила велики пропуст приликом планирања прихода и расхода у буџету за текућу годину, када се суочила са буџетским дефицитом.

Ми, српски радикали, захтевамо од напредњачке власти у Мерошини да објасни грађанима зашто општина подиже кредит од 10 милиона динара и у које сврхе планира да потроши тај кредит. Јавност мора знати зашто се општина суочава са буџетским дефицитом. Било би крајње неподношљиво да се кредит подиже како би се општинском руководству исплаћивале зараде, као што је то случај у неким локалним самоуправама.

Ми, српски радикали, упозоравамо локалну напредњачку власт да је неприхватљиво било какво задуживање општине Мерошина, зато што општина неће бити у стању да враћа доспеле дугове. Општепознато је да број становника, тј. пореских обвезника, у Мерошини непрекидно опада. За мање од десет година Мерошина је изгубила преко хиљаду становника. Недопустиво је да се садашња напредњачка власт задужује на уштрб будућих генерација. Напомињемо да је према званичним подацима у 2019. години у Мерошини рођено 105 беба, док је број умрлих готово 213.

Евидентно је да напредњачка власт у Мерошини није у стању да одговорно води општину и да рационално располаже новцем свих грађана. Очигледно је да у тој власти нема људи који су у стању да одреде приоритете у вођењу општине. Невероватно је да готово четвртина буџетских средстава одлази на плате општинара, прецизније, преко 124 милиона динара. На такав начин се губи суштина постојања општине и она служи само како би се општинарима исплаћивале зараде, а не како би се решавали свакодневни проблеми све старијих и сиромашнијих грађана. Логично, поставља се питање – Како напредњачка власт располаже новцем који грађани издвајају из својих скромних примања на име пореза на имовину и других дажбина?