ЈУН ИСПРАТИЛИ СА ПРОФИТОМ: На половини прошле године у плусу биле 22 државне фирме, док је 13 забележило минус на рачуну

ПРЕСЕК после прве половине прошле године наговештава да би јавна предузећа, после мањка од око 18 милијарди на крају 2019, тешку и неизвесну 2020. могла да заврше са профитом.
На крају јуна остварила су добит од 8,9 милијарди динара. У овом периоду са профитом од укупно 11,5 милијарди су пословала 22 јавна предузећа, док су њихове колеге у преосталих 13 оствариле губитак од 2,6 милијарди динара. И једни и други су премашили очекивања надлежних. У овом периоду су веровали у добит од 5,5 милијарди, али и губитак на нивоу од 2,3 милијарде динара.

Припрема Програма економских реформи за период од 2021. до 2023. године открива и да су значајне уштеде у јавним предузећима остварене уз асистенцију Групе за праћење фискалних ризика везаних за њихово пословање. Ова група је одговорна за праћење 35 стратешки важних предузећа у државном власништву, као и финансијских институција у већинском државном власништву.

– Група прати финансијски учинак и извршење тромесечних и годишњих планова кроз прилагођене финансијске моделе, такође прати релевантне кључне показатеље учинка и заказује редовне пословне састанке са највишим руководством и финансијским руководиоцима државних предузећа – стоји у Нацрту програма реформи. – Група је иницирала реструктурирање, прилагођавање пројектованог буџета и структуре трошкова инсистирајући на томе да свако државно предузеће ревидира структуру трошкова за 2020. годину и смањи предвиђене оперативне трошкове као и планове капиталних издатака. Спровођењем препорука укупна пројектована комбинована финансијска уштеда државних предузећа износила је 290 милиона евра оперативних трошкова и 256 милиона евра капиталних издатака.

Ово тело је радило и на смањењу трошкова неколико кључних компанија у већинском државном власништву у одбрамбеној индустрији и компанија из портфеља Министарства привреде.

– Мере реструктурирања резултирале су заједничком уштедом од око 500 милиона евра оперативних трошкова и око 71 милион евра капиталних издатака – стоји у Нацрту.

Јавна предузећа запошљавају око 81.000 људи. Укупан капитал републичких јавних предузећа на крају прошле године износио је 1.751 милијарду динара. У 2019. години државне субвенције чиниле су 6,4 одсто њихових укупних прихода.

ЕПС КАО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ТОКОМ 2021. године “Електропривреда Србије” требало би да промени правни статус и региструје се као акционарско друштво, што је у складу са тренутним процесом реструктурирања и финансијске консолидације компаније. Циљ је да се унапреди профитабилност и професионализује руковођење предузећем.

Извор: Новости