Утврђена листа за избор Државног већа тужилаца

Скупштински Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу утврдио је данас Предлог одлуке о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и из реда професора правних факултета.

Одбор је Скупштини предложио да изабере људе са листе, на којој су из реда тужилаца Бранко Стаменковић, Милан Ткалац, Тања Вукићевић, Борис Павловић, Предраг Миловановић и Бранислава Илић Јашаревић, док је из редова професора на листи Слободан Орловић.

Одбор је данас усвојио и Предлог одлуке о избору чланова Високог савета судства из реда судија. Одбор је утврдио и престанак функције председнику Апелационог суда у Крагујевцу и председнику Привредног суда у Београду због избора на нове функције.

Усвојене су и одлуке о престанку функције јавног тужиоца у основним тужилаштвима у Новом Пазару, Лебану и Бечеју, јер тужиоци одлазе у пензију.

Извор: Н1