УЗ НОВЕ РАДНИКЕ МАЊИ ПОРЕЗ: Повластице послодавцима који увећавај колектив важиће и ове године

О ПОРЕЗУ ће морати да мисле чланови и улагачи у отворене инвестиционе фондове и власници дигиталне имовине, али ће зато послодавци, који упошљавају нове раднике, и даље моћи да рачунају на повластице.

Закон о порезу на доходак грађана повећава и неопорезиви део зараде. Уместо 16.300 динара, од ове године ће без намета бити 18.300 динара. Од следеће године овај износ ће се усклађивати са растом цена.

– У циљу даљег подстицања запошљавања и смањивања броја запослених у сивој зони и њихово превођење у статус формално запослених, предлаже се додатно продужење мера које се односе на пореске олакшице по основу запошљавања нових лица у виду права на повраћај дела плаћеног пореза по основу зараде новозапосленог лица у проценту од 65 до 75 одсто – стоји у образложењу прописа.

– Предлаже се продужење периода примене олакшицa по основу зарада новозапослених лица које су исплаћене закључно са 31. децембром 2021. године.

Повраћај важи за нове запослене, који су пре тога пола године били на бироу, а приправници макар три месеца. Повраћај од 65 одсто припада фирмама које запосле до десет нових радника. За нових 10 до 99 радника важи 70 одсто повраћаја, а онима који ангажују више од 100 радника враћа се 75 одсто пореза. Услов је да се тим запошљавањем увећава број радника у односу на стање од 31. марта 2014. године. Микро, мала предузећа и предузетници за нове раднике имају право на 75 одсто повраћаја, а број треба да је већи него 31. октобра 2015. године.

Закон предлаже уређење пореског третмана прихода који грађани остваре по основу улагања у алтернативне инвестиционе фондове, односно прихода од преноса инвестиционих јединица алтернативног инвестиционог фонда. Третираће се порезом на приходе од капитала и порезом на капиталне добитке. Предлаже се право на порески кредит код годишњег пореза на доходак грађана по основу улагања у алтернативни инвестициони фонд, односно инвестиционе јединице алтернативног инвестиционог фонда.

Извор: Вечерње новости