ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ ЗА МАМЕ У СРБИЈИ: Ова уредба у закону значи да ће имати ВЕЛИКЕ ПРОБЛЕМЕ ако хоће да подигну кредит! Без потврде о примањима не дају им ни да продуже дозвољени минус

Ако некој младој мами која је на породиљском боловању истекне дозвољени минус или жели да подигне кредит, ниједна банка у Србији неће јој изаћи у сусрет. Један од папира који ће јој тражити на шалтеру је онај који потврђује да је у последња три месеца имала примања. Тај папир, међутим, иако је све време добијала накнаду на породиљском боловању, нема ко да јој изда!

Ово је још један у низу пропуста Закона о финасијској подршци породицама са децом, који онемогућава жене да остваре своја права, иако испуњавају све услове. Републички фонд за здравствено осигурање, док је будућа мама на трудничком боловању, уплаћује новац на име накнаде фирми у којој је запослена. Проблем настаје када се беба роди и када бригу о њеним примањима преузима држава, односно Министарство за рад, пошто они овакав документ не издају.

Према речима Јасмине Михњак, са портала “Бебац”, овај проблем постоји већ две године, тачније од доношења закона.

– Државу то не занима, њима је важно да се новац исплаћује, а да ли маме могу да остваре друга права потпуно им је небитно – каже наша саговорница.

– Фирма не може да изда папир о три последње уплате, који банка тражи као услов за кредит или дозвољени минус, јер они новац нису ни дали. Овај пропуст морају да реше банка и држава, односно Министарство за рад.

Тиме се потврђује, тврди она, да Закон о финансијској подршци породицама са децом не само да није на страни родитеља, већ је у већини случајева против њих.

– Законодавац се не сналази у његовој примени, што показује да су га донели потпуно неспремни – истиче наша саговорница. – Све ово продужава се и на период када жена почне да ради, јер је неопходно да прођу три уплате у фирми, да би добила могућност да аплицира за кредит.

У Народној банци Србије истичу да прописи којима је уређено управљање кредитним ризиком банке, као ни други подзаконски акти Народне банке Србије ни у ком случају не представљају препреку за уважавање примања која се остварују по основу породиљског одсуства у контексту оцене кредитне способности.

– Банка може користити податке о примању из своје евиденције и евиденције друге банке, како по основу зараде, тако и по основу накнаде зараде, без обзира на то ко је исплатилац – кажу у НБС. – У складу са релевантним прописима којима се уређује пословање банака, банка је дужна да кредитну способност дужника физичког лица процењује на основу, између осталог, анализе степена кредитне задужености који се утврђује као однос укупних месечних кредитних обавеза и редовних нето месечних прихода тог дужника, а који банка утврђује при одобравању потраживања, као и, након тога, у складу с начином и динамиком утврђеним њеним актом.

У Народној банци наглашавају да континуирано контролишу бонитет и законитост пословања банака, и да питањима заштите корисника финансијских услуга посвећује посебну пажњу. С тим у вези, посебно ће пратити и примену регулативе у овом делу како би, по потреби, одреаговала на одговарајући начин.

Држава нема намеру, тврди Јасмина Михњак, да се озбиљније позабави и проблемом кашњења плата трудницама:

– То показује податак да се највећа кашњења бележе управо у државним фирмама и износе у просеку два месеца. Нису сви у могућности да “прегурају” толики период без новца, па да касније добију на гомили.

Извор: Еспресо.рс/Новости