Заказана седница Скупштине града Београда за 30. јул

Седница Скупштине града Београда биће одржана 30. јула, а на дневном реду ће се наћи предлози одлука о завршном рачуну буџета Града Београда, као и измене одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на којем је носилац права јавне својине Град Београд.

На дневном реду су и измене одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на којем је носилац права јавне својине Град Београд, као и Предлог одлуке о умањењу закупнине закупцима који обављају угоститељску, односно кинематографску делатност за период јул-август.

На дневном реду су и предлог Акционог плана за сузбијање амброзије на територији Београда за период од 2021- 2029. годином, затим Извештај о раду Градског правобранилаштва Града Београда за 2019. годину,

Одбоници ће разматрати и Извештај о реализацији програма спровођења мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и објеката у оквиру просторних културно-историјских целина на територији Београда, као и Извештај о реализацији локалног плана управљања отпадом 2011-2020, за 2019. годину.

На дневном реду биће и неколико предлога планова детаљне регулације, као и израда планова детаљне регулације који су од важности за развој града.

Седница Скупштине Града Београда ће, уз поштовање препорука о превентивним мерама Градског завода за јавно здравље, у циљу спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19, бити одржана у Сава центру.

Извор: Данас